Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám)
Id projektuGA405/08/0420
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt poskytne úplnou přípravu k soubornému vydání díla univerzitního profesora PhDr. Jana Firbase, DrSc., v anglickém jazyce. Ve světě se Firbas proslavil zejména svou teorií funkční větné perspektivy, která inspirativně navázala na studie zakladatele české anglistiky Viléma Mathesia o aktuálním členění větném. V současné době jsou bohužel výsledky Firbasovy více než čtyřicetileté práce roztroušeny v 87 číslech různých časopisů a sborníků u nás i ve světě, nejčastěji anglickém, ale také českém, ruském a německém jazyce. Tato situace je výsledkem politické perzekuce, které byl prof. Firbas za totalitního režimu vystaven a která mu zamezila publikovat svou teorii vcelku. Výjimku tvoří monografie vydaná nakladatelstvím CUP v roce 1992, která je však velmi omezena rozsahem a obsahuje jen nejzákladnější fakta. Část naprosto stěžejních článků navíc vyšla až v druhé polovině devadesátých let. Právě z důvodu dostupnosti je nezbytné, aby Firbasovo dílo vyšlo jako celek v souborném anglickém vydání. Plánovanou knižní publikaci bude alespoň částečně splacen dluh člověku a vědci, který přes nepřízeň osudu neustoupil ze svých morálních postojů a nepolevil v badatelském úsilí.