OU

Miroslav Černý

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 302, budova DM
funkce:
obor činnosti:literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1894
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.cernymiroslav.czNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Černý, M. Anglosaské reálie v datech a komentářích. 2018.
Černý, M. Češi, James Welch a americká indiánská literatura: Doslov knihy Jamese Welche Zima v Krvi (Praha: Akropolis). 2018.
Černý, M. Encyklopedie jazykových izolátů. 2017.
Černý, M. Jazyky a jazykověda v kontaktu. 1. vyd. Brno: GALIUM, 2017. 171 s. ISBN 978-80-906798-2-5.
Černý, M. Sequential Organization of Speech Acts in General Practice Consultation Revisited. XLinguae. 2017, č. 10, s. 15-36. ISSN 1337-8384.
Černý, M. The history of the English language. In: Language and Typology: Preliminaries and Principles. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. s. 40-46. ISBN 978-83-7996-504-5.
Černý, M. Encyklopedie spících jazyků. 2016.
Černý, M. Functions of English in the linguistic landscape of Kandy. In: First International Conference on Sociolinguistics. Budapešť: Eotvos Lorand University. 2016.
Černý, M. Language Horizons Reconsidered: Reflections on the History and Present Status of Languages. 1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2016. 115 s. ISBN 978-3-659-82440-1.
Černý, M. Role angličtiny v jazykové krajině Srí Lanky. XLinguae. 2016, č. 9, s. 51-57. ISSN 1337-8384.
Černý, M., Chamonikolasová, J. a Golková, E. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979-1986). 2015.
Černý, M. English in the Linguistic Landscape of Sri Lanka. In: Silesian Studies in English 2015. Opava: Silesian University. 2015.
Černý, M. In Search of Language Horizons: Sociolinguistic Crossroads, Links, and Trajectories. 1. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. 108 s. ISBN 978-3-659-15706-6.
Černý, M. Mizející hlasy džungle 2. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2015, s. 1-6. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book. 2015.
Černý, M. Ten Keys to Improving Doctor-Patient Communication. In: Current Language and Literature Studies 13. Užhorod: Užhorodská univerzita, 2015. Užhorodská univerzita, 2015. s. 230-240. ISBN 978-617-7132-32-4.
Černý, M. Empatie a důvěra: Cesta k zefektivnění komunikace mezi lékařem a pacientem. In: Current Language and Literature Studies 12. Užhorod: Užhorodská národní univerzita, 2014. Užhorodská národní univerzita, 2014. s. 237-246. ISBN 978-617-7132-18-8.
Černý, M. Guta saga. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2014.
Černý, M. Guta saga: Dějiny lidu z ostrova Gotland. 1. vyd. Pečky: EdiceX, 2014. 110 s. ISBN 978-80-88001-04-1.
Černý, M. Jak si kojot snědl penis aneb k českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů. In: Den s překladem 2014. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 2014.
Černý, M. K českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů. In: XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha: Univerzita Karlova, 2014. Univerzita Karlova, 2014. s. 14-20. ISBN 978-80-7308-546-9.
Černý, M. Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse. J ournal of ELT and Applied Linguistics. 2014, č. 2, s. 18-27. ISSN 2347-6575.
Černý, M. Nová indiánská encyklopedie. 2014.
Černý, M. Překlady ústní slovesnosti severoamerických Indiánů. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2014.
Černý, M. The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery. In: Margins and Peripheries: Studies in Culture, Literature and Language. Raciborz: Wyzsza Szkola Zawodowa, 2014. Wyzsza Szkola Zawodowa, 2014. s. 75-82. ISBN 978-83-60730-74-4.
Černý, M. Vymírání jazyků jako fenomén moderní doby. In: Týden vědy a techniky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Černý, M. Za indiánskými jazyky A. V. Friče. Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology. 2014, s. 1-4. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Anglosaské reálie v datech a komentářích. 2013.
Černý, M., Chamonikolasová, J. a Urbanová, L. Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968-1978). 2013.
Černý, M. Poselství prachu: Mýty a legendy Šošonů. 1. vyd. Praha: Argo, 2013. Mýty, pohádky a legendy. 198 s. ISBN 978-80-257-0864-4.
Černý, M. Role angličtiny v procesu ústupu a obnovy menšinových jazyků. In: Úpadek jazyka jako fenomén moderní doby. Hradec Králové: Katedra kulturních a náboženských studií UHK. 2013.
Černý, M. Sleeping Languages in the English Speaking World. In: Silesian Studies in English 2012. Opava: Silesian University, 2013. Silesian University, 2013. s. 23-32. ISBN 978-80-7248-887-2.
Černý, M. Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace. In: Člověk jako východisko dialogu kultur: Konkrétní aplikace. 1. vyd. Hradec Králové: Oftis, 2013. s. 68-76. Studia transculturalia 1. ISBN 978-80-7405-316-0.
Černý, M. Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace. In: Člověk jako východisko dialogu kultur. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2013.
Černý, M. Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků: Aneb co by měli vědět univerzitní studenti anglistiky. In: Výučba cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. s. 48-58. ISBN 978-80-552-0916-6.
Černý, M. Discourse of medicine revisited: On conveying empathy and trust in English medical consulting. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2012. 304 s. ISBN 978-80-7464-037-7.
Černý, M. K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia. In: XXIV. ročenka Kruhu moderních filologů. Praha: Kruh moderních filologů, 2012. Kruh moderních filologů, 2012. s. 40-46. ISSN 0577-3768.
Černý, M. Language Change and Variation in Present-Day Malaysia. In: Theories and Practice. Tomas Bata University in Zlín, 2012. s. 121-128. ISBN 978-80-7454-191-9.
Černý, M. Mnohojazyčnost v České republice. 2012.
Černý, M. Sleeping Languages in the English Speaking World. In: SILSE 2012. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. 2012.
Černý, M. The Manifestation of Positive Politeness in Medical Consulting Revisited. Ostrava Journal of English Philology. 2012, č. 4, s. 133-152. ISSN 1803-8174.
Černý, M. Vánoce s Karlem Mayem aneb Jak si dnes stojí domorodé jazyky jeho indiánských hrdinů. PHILOLOGICA.NET. An Online Journal of Modern Philology. 2012, s. 1-8. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Discourse of Medicine Revisited: On Conveying Empathy and Trust in English Medical Interviewing. 2011.
Černý, M. Doctor-Patient Communication Research in a Digital World. Topics in Linguistics. 2011, s. 49-53. ISSN 1337-7590.
Černý, M. How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies. In: Theories and Practice. Zlín: Tomas Bata University, 2011. Tomas Bata University, 2011. s. 27-31. ISBN 978-80-7454-089-9.
Černý, M. L. Urbanová: Stylistika anglického jazyka. 2011.
Černý, M. Language Change and Variation in Present-Day Malaysia. In: Theories and Practices. Third International Conference on Anglophone Studies. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. 2011.
Černý, M. Linguistica Brunensia 1-2. 2011.
Černý, M. Marie Krčmová a kol.: Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 2011.
Černý, M. New Chapters in Functional Syntax. 2011.
Černý, M. Pětašedesátiny prof. Stanislava Kavky. Ostrava Journal of English Philology. 2011, č. 3, s. 179-181. ISSN 1803-8174.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce IX. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2011.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce X. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2011.
Černý, M. The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery?. In: Margins and Peripheries. Racibórz: State Higher Vocational School. 2011.
Černý, M. Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2011, s. 1-3. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Ano anglosaské antologii. 2010.
Černý, M. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2010.
Černý, M. Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2010.
Černý, M. How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies. In: Theories and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2010.
Černý, M. Interruptions and Overlaps in Doctor-Patient Communication Revisited. Linguistica ONLINE. 2010, č. 12, s. 5-24. ISSN 1801-5336.
Černý, M. Jan Pokorný: Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl, kultura. 2010.
Černý, M. Kameny na prérii. 2010.
Černý, M. Language Death versus Language Survival: A Global Perspective. In: Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 51-57. ISBN 978-80-7368-717-5.
Černý, M. Leoš Šatava. Jazyk a identita etnických menšin. 2010.
Černý, M. Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part I: Doctors). Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, č. 2, s. 67-83. ISSN 1803-8174.
Černý, M. Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part II: Patients). Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, č. 2, s. 31-42. ISSN 1803-8174.
Černý, M. Roman Tadič. Cesty do posvátné hory. 2010.
Černý, M. Sámové. Jazyk, literatura a společnost. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce I. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce II. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce III. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce IV. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce V. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce VI. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce VII. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Současná česká lingvistická produkce VIII. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2010.
Černý, M. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Plav. Měsíčník pro světovou literaturu. 2010, roč. 6, č. 2, s. 52-54. ISSN 1802-4734.
Černý, M. Teorie a praxe překladu. In: Beseda se studenty bohemistiky a knihovnictví. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity. 2010.
Černý, M. The Organization of Topicality in Medical Interviewing Revisited. Topics in Linguistics. 2010, s. 12-19. ISSN 1337-7590.
Černý, M. The Value of Gothic for English Language Teaching. In: Malaysia International Conference on Academic Strategies in English Language Teaching. Kuala Lumpur: University Teknologi Mara. 2010.
Černý, M. The Value of Gothic for English Language Teaching. In: Proceedings of the 3rd Malaysia International Conference on Academic Strategies in English Language Teaching. Shah Alam: University Teknologi Mara, 2010. University Teknologi Mara, 2010. s. 1-13. ISBN 983-9414-99-8.
Černý, M. Za profesorem Alešem Svobodou. Ostrava Journal of English Philology. 2010, roč. 2, č. 2, s. 147-148. ISSN 1803-8174.
Černý, M. A Corpus-Based Analysis of Medical Interviews: An Overview. In: Silesian Studies in English 2009. Opava: Slezská univerzita. 2009.
Černý, M. Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny. In: Aktuálne výzvy milénia vo výučbe cudzích jazykov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s. 24-28. ISBN 978-80-8094-545-9.
Černý, M. Cestovatelský magazín Až na konec světa. Peru II [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2009.
Černý, M. Cestovatelský magazín Až na konec světa. Peru I [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2009.
Černý, M. Collected Works of Jan Firbas I (1951-1967). 2009.
Černý, M. Gothi parlano in todesco: Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 8-18. ISSN 1803-8174.
Černý, M. Heidrekovy hádanky. 2009.
Černý, M. Homo loquens. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie. 2009.
Černý, M. Hory a komunity současného Peru. In: Až na konec světa. Olomouc: Český rozhlas. 2009.
Černý, M. In Memory of Professor Aleš Svoboda. Topics in Linguistics. 2009, s. 4-4. ISSN 1337-7590.
Černý, M. Language Death versus Language Survival: a Global Perspective. In: Beyond Globalisation. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. 2009.
Černý, M. Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective. In: Culture, Language and Literature across Border Regions. Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2009. s. 167-176. ISBN 978-89295-09-1.
Černý, M. Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny. In: New Trends in Educating Future Teachers of English V. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. Univerzita Palackého, 2009. s. 56-67. ISBN 978-80-244-2451-4.
Černý, M. Nedají si říct a nedají si říct!: Výuka komunikace v medicíně a její materiálová základna. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2009, s. 1-3. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Píseň o Hervör. 2009.
Černý, M. Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém. 2009.
Černý, M. Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém. In: Beseda se studenty bohemistiky a knihovnictví. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity. 2009.
Černý, M. Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém a její překlad. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2009.
Černý, M. Současný stav přípravy vydání souborného díla prof. Jana Firbase. In: Pravidelná setkání Společnosti Viléma Mathesia. Opava: Společnost Viléma Mathesia. 2009.
Černý, M. Specifika interakce mezi lékařem a pacientem. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2009, s. 1-4. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Stručně světem severských ság. In: Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém. 1. vyd. Opava: PERPLEX, 2009. s. 9-13. ISBN 978-80-903908-7-4.
Černý, M. Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research. In: Slovak Studies in English II. Bratislava: Comenius University, 2009. Comenius University, 2009. s. 46-51. ISBN 978-80-89137-56-5.
Černý, M. Three-Part Structures of Medical Interviews. In: Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Masarykova univerzita, 2009. s. 135-146. ISBN 978-80-210-5037-2.
Černý, M. a Kavka, S. Whims of the Old English Prefix ge- Revisited: (To the Memory of Prof. Antonín Beer). Ostrava Journal of Modern Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 54-66. ISSN 1803-8174.
Černý, M. A Few Remarks on the History of Doctor-Patient Communication Research. In: Plurality and Diversity in English Studies. Prague: Charles University - Faculty of Education, 2008. Charles University - Faculty of Education, 2008. s. 60-69. ISBN 978-80-7290-347-4.
Černý, M. Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny. In: Millenium Challenges in Foreign Language Teaching. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2008.
Černý, M. Busbecqův záznam krymské gótštiny. 2008.
Černý, M. Codex Argenteus: Rodinné stříbro gótského písemnictví. Cizí jazyky. 2008, roč. 52, č. 1, s. 30-31. ISSN 1210-0811.
Černý, M. Czech Scientific Contributions to Doctor-Patient Interaction Research. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2008, s. 1-5. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Lakota Language Revitalization: Past, Present, and Future Prospects. In: Globalisation and its impact on localities. 1. vyd. s. 255-261. ISBN 978-80-7368-452-5.
Černý, M. Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective. In: Culture, Language and Literature Across Border Regions. Pavol Jozef Šafárik University, Košice: SKASE. 2008.
Černý, M. Několik poznámek k sáze o králi Heidrekovi Moudrém. In: Kruh moderních filologů. Wysza Szkola Zawodowa Raciborz: KMF. 2008.
Černý, M. Notes on the Importance of Doctor-Patient Communication Research. In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 10-13. ISBN 978-80-7368-592-8.
Černý, M. Ódinův oštěp nechť přesné má oči: Staroseverská píseň o hunské bitvě a její překlad. In: Translatologica Ostraviensia III. Ostrava: FF OU v Ostravě, 2008. FF OU v Ostravě, 2008. s. 27-39. ISBN 978-80-7368-581-2.
Černý, M. On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction. Discourse and Interaction. 2008, č. 1, s. 31-42. ISSN 1802-9930.
Černý, M. Píseň o hunské bitvě. 2008.
Černý, M. Píseň umírajícího Hjálmara. 2008.
Černý, M. Prakticky nepraktická. Psychologie dnes. 2008, roč. 14, č. 6, s. 56-56.
Černý, M. Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication. SKASE Journal of Translation and Interpretation. 2008, č. 3, s. 39-53. ISSN 1336-7811.
Černý, M. Úvod do studia gótštiny. 2008.
Černý, M. Čtenář půjde vodou. Literární noviny. 2007, roč. 18, č. 12, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
Černý, M. Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu?. Psychologie dnes. 2007, roč. 13, č. 1, s. 5-5. ISSN 1212-9607.
Černý, M. Let's not forget about Africa. In: New Trends in Educating Future Teachers of English III. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. Univerzita Palackého, 2007. s. 39-45. ISBN 978-80-244-1851-3.
Černý, M. O. Vilímková: Základy jazyka kečua. Cizí jazyky. 2007, roč. 50, č. 3, s. 122-122. ISSN 1210-0811.
Černý, M. Omeprazole or Losec: On the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication. In: ESP - Terminology and Translation. Košice: SKASE. 2007.
Černý, M. On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication. Linguistica ONLINE. 2007, roč. 3, č. 6, s. 1-15. ISSN 1801-5336.
Černý, M. Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. 142 s. ISBN 978-80-7368-250-7.
Černý, M. Současný stav revitalizace lakotštiny. Cizí jazyky. 2007, roč. 50, č. 4, s. 148-150. ISSN 1210-0811.
Černý, M. Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research. In: The Second Triennial English Studies Conference. Budmerice: Faculty of Arts; Comenius University. 2007.
Černý, M. Tolkien esejista. Tvar. 2007, roč. 18, č. 7, s. 20-20. ISSN 0862-657X.
Černý, M. Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií. 2007.
Černý, M. Aleksandar Petrov: Smolný, Úplně jako ve filmu, Requiem pro neznámého nájemníka. 2006.
Černý, M. K autentičnosti filmu Tanec s vlky. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2006, s. 1-3. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication. 2006.
Černý, M. J. Parkinson - Ch. Brooker: Angličtina pro sestry. Cizí jazyky. 2005, č. 4, s. 167-168. ISSN 1210-0811.
Černý, M. M. Györffy: English for Doctors. Brno Studies in English. 2004, č. 30, s. 223-224. ISSN 1211-1791.
Černý, M. Mýty Lakotů. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2004, s. 1-3. ISSN 1214-5505.
Černý, M. Seeker of Visions. Host. 2004, č. 7, s. 67-67. ISSN 1211-9938.
Černý, M. Some Notes on the Role of Questions and Answers in Doctor-Patient Conversation. Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology. 2004, s. 1-10. ISSN 1214-5505.
Černý, M. M. Morton: Nadívaný pštros. Anglicko-český výkladový slovník kulinářských kuriozit. Cizí jazyky. 2003, č. 3, s. 124-124. ISSN 1210-0811.
Černý, M. Po stopách jazyků. Host. 2003, č. 9, s. 16-17. ISSN 1211-9938.


ZkratkaNázev předmětu
1AJ1LAngličtina I
2AJ2LAngličtina II
AJ1LFAngličtina I
AJ2LFAngličtina II
ANJDKAnglický jazyk
ANJPDAnglický jazyk
ANJPHAnglický jazyk
ANJPKAnglický jazyk
AN1LFAngličtina I
AN2LFAngličtina II
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BBL1Britská literatura 1
BL1Britská literatura 1
BUVAÚvod do studia anglistiky
CUVAÚvod do anglistiky
CVYVVývoj jazyka
EDEVBDějiny Velké Británie
ELESLexikologie a stylistika
EUVAÚvod do studia anglistiky
FLESLexikologie a stylistika
FUVAÚvod do studia anglistiky
KUVAÚvod do studia anglistiky
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDI1Diplomový seminář 1
NDI2Diplomový seminář 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGOTÚvod do studia gótštiny
NHIM1Historická mluvnice anglického jazyka 1
NHIM2Historická mluvnice anglického jazyka 2
NHMAJHistorická mluvnice anglického jazyka
NJTYPJazyková typologie
NLALingvistická antropologie
NLANSLiteratura anglického středověku
NLANTLingvistická antropologie
NLASLiteratura anglického středověku
NLICHLingvistická charakteristika
NNA1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNA2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NNDJ1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNDJ2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NNSOLSociolingvistika
NSOLISociolingvistika
NTYPLingvist. typologie a jazyk. univerzálie
NUGOTÚvod do studia gótštiny
SHIMLHistorická mluvnice anglického jazyka
SOCLISociolingvistika
SSOLISociolingvistika
SZAJSZZ - část - Anglický jazyk
UVAÚvod do studia anglistiky
9LKPNLiter. a kultura původních amer. národů


AutorNázev práceTypRok
Místecký MichalSir Gawain and the Green Knight: An Attempt at a Quantitative Analysis in Various Contextsdisertační 2017 
Hrubovčák MatúšMorphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and Czechdisertační 2016 
Bilko JakubForms and Functions of English in Singaporediplomová 2018 
Karásková IvanaForms and Functions of English in Malaysiadiplomová 2018 
Pultarová JanaForms and Functions of English in Sri Lankadiplomová 2018 
Rumanová IvanaRobert Falcon Scott: Hero or Bungler?diplomová 2018 
Vala JakubGosiute Tales: Translation and Commentarydiplomová 2018 
Čechová AnnaCzech Translations of Native American Mythologydiplomová 2017 
Komárek SebastianOld Germanic Alliteration in the English Poetry of the 20th Centurydiplomová 2017 
Pinďáková BlaženaTrickster Tales of the Shoshone Peoplediplomová 2017 
Kochaňová DarjaGothic Traces in the History and Culture of the Anglo-Saxonsdiplomová 2016 
Šalomounová AnetaPoliteness in political interviewsdiplomová 2016 
Barošová PavlínaBernard DeVoto´s Across the Wide Missouri in Czech Translationdiplomová 2015 
Murcková KateřinaHistorical Illustrations of Native Americansdiplomová 2015 
Tomisová EvaTlingit Tales: Translation and Commentarydiplomová 2015 
Velčovská VeronikaPragmatic aspects of translation in House M.D. TV seriesdiplomová 2015 
Filipcová TerezaLesser Known Indian Wars in the American Southwestdiplomová 2014 
Místecký MichalSir Gawain and the Green Knight: Translation and Commentarydiplomová 2014 
Kalendová KateřinaLanguage and cultural vitality of the Shoshone Indiansdiplomová 2013 
Klemensová ŠárkaLanguage and cultural vitality of the Inuitdiplomová 2013 
Godulová AlexandraWomen in Higher Education in the Great Britain and the USA: A Comparisondiplomová 2012 
Kubečková TerezaHistorical Photographs of Native Americansdiplomová 2012 
Staníková MartinaIndian Wars in the American Northwestdiplomová 2012 
Adam VítězslavRevitalizing Indigenous Languages: An Alaskan Perspectivediplomová 2011 
Mazáč JiříRevitalizing Indigenous Languages: An Australian Perspectivediplomová 2011 
Palarczyková PavlínaAnglo-Saxon Magic and Medicinediplomová 2011 
Golik VladimírRevitalizing Indigenous Languages: A North American Perspectivediplomová 2010 
Paholíková ŽanetaRevitalizing Indigenous Languages: A New Zealand Perspectivediplomová 2010 
Patrman VratislavRevitalizing Indigenous Languages: A South African Perspectivediplomová 2010 
Szczerba LenkaSpirituality in the Work of Gary Snyderdiplomová 2010 
Fulnečková KarlaDoctors Talking with Patiens/Patiens Talking with Doctors: An Analysis of the Relationshipdiplomová 2009 
Sněhota DavidNative American Philosophy in Alice Walkerdiplomová 2009 
Bodor RadimNative American Reservations in Nebraska: Problems and Challengesbakalářská 2018 
Čajan David MichaelLanguage Vitality Assessment: Tlingitbakalářská 2018 
Polášková TerezaNative American Reservations in South Dakota: Problems and Challengesbakalářská 2018 
Dylová PetraNative American Reservations in Montana: Problems and Challengesbakalářská 2017 
Mikulcová SandraNative American Reservations in North Dakota: Environmental Problems and Challengesbakalářská 2017 
Pohanková IvonaNative American Reservations in Arizona: Problems and Challengesbakalářská 2017 
Szeligová TerezaLanguage Vitality Assessment: Kwakiutlbakalářská 2017 
Theinertová TerezaNative American Reservations in California: Problems and Challengesbakalářská 2017 
Tokarská MartinaNative American Reservations in Nevada: Problems and Challengesbakalářská 2017 
Maral FilipNative American Reservations in Idaho: Problems and Challengesbakalářská 2016 
Svobodová LucieLanguage Vitality Assessment: Haidabakalářská 2016 
Šimíčková KristýnaNative American Reservations in Wyoming: Problems and Challengesbakalářská 2016 
Židková JanaNative American Reservations in Colorado: Problems and Challengesbakalářská 2016 
Hamadová RenátaNative American Reservations in Washington: Problems and Challengesbakalářská 2015 
Komárek SebastianRunes and J. R. R. Tolkienbakalářská 2015 
Maňasová KateřinaRichard E. Byrd: a Life Storybakalářská 2015 
Matyášek MichaelNative American Reservations in Oregon: Problems and Challengesbakalářská 2015 
Mezírková SilvieLanguage Vitality Assessment: Miamibakalářská 2015 
Tomalová PetraLanguage Vitality Assessment: Kansabakalářská 2015 
Slavíková KláraGene Savoy: a Life Storybakalářská 2014 
Młynek DanielLanguage change and variation in former British territories: Tanzaniabakalářská 2013 
Tomisová EvaLanguage change and variation in former British territories: Belizebakalářská 2013 
Videnková PetraRevitalizing Indigenous Languages: An Arapaho Perspectivebakalářská 2013 
Piačková LucieReflection of Maori culture in New Zealand natural heritagebakalářská 2012 
Pokorná GabrielaAmerican Voyages of Discovery: The Oregon Trailbakalářská 2012 
Kašová MichaelaLanguage and Identity in David Malouf´s Remembering Babylonbakalářská 2011 
Vilímková EvaAmerican Voyages of Discovery: The Lewis and Clark Transcontinental Expeditionbakalářská 2011 
Výtisková EvaLesotho National Parksbakalářská 2011 
Běťáková BarboraRevitalizing Indigenous Languages: A Navaho Perspectivebakalářská 2010 
Kapošváryová AlenaAmerican Affirmative Action: Whose Privilege Is in Question?bakalářská 2010 
Krejčí AdriánaRevitalizing Indigenous Languages: A Paiute Perspectivebakalářská 2010 
Meyerová VeronikaRevitalizing Indigenous Languages: A Cheyenne Perspectivebakalářská 2010 
Pavlisková VeronikaThe History of the National Association of Colored Women (NACW)bakalářská 2010 
Školek JozefSwaziland National Parksbakalářská 2010 
Adam VítězslavTrickster Tales of the Lakota Tribebakalářská 2009 
Drastíková MichaelaOn the Authenticity of Kevin Costner's Dances with Wolvesbakalářská 2009 
Habarta PetrNamibian National Parksbakalářská 2009 
Majewská KateřinaDr. Emil Holub's Second African Expeditionbakalářská 2009 
Přidalová MichaelaRevitalizing Indigenous Languages in the United Statesbakalářská 2009 
Sikorová BarboraBotswana National Parksbakalářská 2009 
Rykalská KateřinaSouth African National Parksbakalářská 2008 


Příprava vydání souborného díla profesora Jana Firbase (k jeho nedožitým devadesátinám)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub