Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.
Id projektuGP409/08/P110
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePostatou projektu je vytvořit obsáhlou mikroanalytickou studii o problematice formování moderní hospodářské elity v průběhu 19. století. Autor se zaměří na analýzu činností vhodně zvoleného elitního podnikatelského rodu. Prvořadým úkolem bude postihnout proměny podnikatelských strategií a investiční praxe podnikatelských elit v 19. století s cílem anylýzy výhodnosti investic do různých průmyslových odvětví. Zvláštní pozornost bude věnována doposud opomíjenému podnikání v oblasti výstavby silnic a železnic. Souběžně s výzkumem podnikatelského prostředí a podnikatelských strategií se uskuteční analýza sociálních změn, které souvisely nejen s dominancí majetku, ale byly spojeny s proměnou sociálního kapitálu, s mobolitacemi, s aktivitami v oblasti politiky, s mecenátem umění atd. Autor se také zaměří na dosud málo prozkoumaný proces poklesu a úpadku podnikatelských elit v konkrétních historických souvislostech. Práce by měla vrhnout světlo na roli hospodářských elit v procesu industrializace českých zemí 19. století, a sice z pohledu jejího přímého účastníka a čelného spolutvůrce.