Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých věd (z hlediska emergentní gramatiky)
Id projektuGP405/08/P157
Hlavní řešitelprof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na analýzu příznaků vysoké a nízké tranzitivity a jejich vzájemných vztahů. Teoretickým východiskem pojetí tranzitivity jako vlastnosti věty, která je určována přítomností či nepřítomností příznaků projevujících se na rovině morfosyntaxe či sémantiky, je přístup navržený v rámci tzv. emergentní gramatiky. Analýza bude provedena na základě textů uložených v Českém národním korpusu. Cílem navrhovaného projektu je detailnější poznání tranzitivity obecně, a to jak její vnitřní struktury (tzn. vztahy mezi příznaky), tak vztahu tranzitivity i jejich jednotlivých příznaků k faktorům vnějším (forma jazyka, typ textu atd.) Navrhovaný projekt se bude také zabývat možnostmi využití zjištěných poznatků ve výuce mateřského jazyka. Výsledky výzkumu budou prezentovány formou odborných studií a konferenčních vystoupení.