Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dramaticko-divadelní studio
Id projektuFRVŠ 1363/A/a
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zřízení dramaticko-divadelního studia na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Studio je určeno studentům učitelství cizího a mateřského jazyka. Představuje moderní lingvodidaktické pracoviště, jež umožní: - spojení teoretického poznání dramapedagogických konceptů s jejich praktickou realizací ve studiu didaktiky jazyka a ve vyučování jazyku; - tvorbu a prezentaci dramapedagogických didaktických projektů studentů učitelství jazyka; - tvorbu a rozvoj inovačních modelových postupů vyučování jazyka; - výzkum přínosu dramapedagogických postupů pro učení se jazyku