Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy
Id projektuFRVŠ 218/F5/a
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy 4, která vychází z potřeby vytvořit kurs vhodný pro studenty neekonomického typu školy.Inovace kurzu je také potřebná vzhledem ke změnám legislativy, novým trendům a přístupům v podnikání a pro lepší pochopení problematiky fungování firem v podmínkách ČR a EU. Optimalizace kurzu povede ke zkvalitnění profilu absolventa FF OU v bakalářském programu Filologie, kde je předmět vyučován ve 2.ročníku v prezenční formě studia jako povinný a ve 2.ročníku kombinované formy studia jako povinně volitelný pro obory Angličtina, Němčina, Ruština, Španělština a Francozština ve sféře podnikání. Vzhledem k potřebnosti této problematiky se může počítat s modifikovanou verzí předmětu použitelnou pro výuku v univerzitě třetího věku a jiných neziskových programech celoživotního vzdělávání