Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv peripatetické tradice na latinské myšlení 10. a 11. století
Id projektuGA401/05/0484
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zmapování filozofického myšlení kolem roku 1000, což je epocha, ve které dochází k výraznému rozvoji autochtonně probírané tématiky latinské filozofie. Přitom 10. a 11. století se svým vrcholným filozofickým představitelem Anselmem z Canterbury je obvykle traktováno zejména s odkazem na novoplatónsko-augustinovský kontext. Na základě analýzy pramenů bude představena míra přítomnosti peripatetické tradice v těchto dílech a následně demonstrována na vybraných tématech tehdejšího myšlení, jako jsou spor o interpretaci Boethia, formování logica vetus s jejími čelnými protagonisty, debata o úloze dialektiky, eucharistický konflikt atp. Bádání bude zaměřeno na sledování dvou základních linií: jednak půjde o logicko-metodologickou tématiku a na druhé straně o metafyzické problémy. Dílčí výsledky budou publikovány časopisecky, hlavním výstupem by měla být komplexní studie (250 - 300 stran), která bude přibližovat roli peripatetické filosofie v latinském myšlení této doby.