Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století
Id projektuGA404/06/0810
Hlavní řešitelprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na výzkum vybraných skupin nové šlechty v českých zemích od počátku 18. století do zániku Rakouska-Uherska. Novou šlechtu chápeme jako součást procesu proměn politických, ekonomických a kulturních elit, jako důležitou součást jejich obnovování a doplňování. Součástí projektu je vytvoření skupiny historiků, kteří se na tuto problematiku specializují a zapojení dalších zájemců. Výsledky projektu budou publikovány formou sborníku a edicí vybraných nobilitací.