Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj a zavedení systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu
Id projektuCZ.04.4.09/3.1.00.4/0008
Hlavní řešitelIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Období9/2006 - 7/2008
PoskytovatelEQUAL
Stavukončený
AnotaceStejně jako v jiných členských zemích EU věnuje současný systém školního vzdělávání v České republice velkou péči sluchově postiženým počínaje péčí v předškolním věku až po úroveň středoškolského vzdělávání. Problém začíná, když tito sluchově postižení ukončí středoškolské studium. Systém celoživotního vzdělávání pro tuto cílovou skupinu neexistuje. Obecně platí, že handicapované osoby mají komplikovanější přístup k informačním zdrojům. Na druhé straně jejich uplatnění na trhu práce předpokládá skutečně vysoké nasazení spolu se značnými teoretickými znalostmi a psychickou odolností pro eliminaci vlastního handicapu. Právě to je důvodem, proč je absence systému celoživotního vzdělávání, včetně postgraduálních kursů v kombinaci s nabídkami nových příležitostí v kultuře, sportu, zájmových oblastech atd. problém, který je třeba řešit. Cílem projektu je vytvoření systému celoživotního vzdělávání osob s postižením sluchu, včetně vzdělávání zdravých osob, které s handicapovanými osobami přicházejí do kontaktu.