Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Id projektu0802/2007
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2007 - 7/2007
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu je připravit a realizovat vzdělávací akci s mezinárodní účastí. Hlavním cílem sympozia je seznámit veřejnost s nejnovějšími poznatky v oblasti ošetřovatelské diagnostiky (NANDA) s přiblížením možností implementace do teoretické výuky a ošetřovatelské praxe. Cílovou skupinou jsou studenti, pedagogové, mentoři a sestry na ostravských školách a zdravotnických institucích. V rámci sympozia budou předneseny a diskutovány odborné příspěvky pozvaných zahraničních a domácích účastníků. Všechny příspěvky budou po odborné recenzi publikovány ve sborníku, který bude distribuován všem participantům odborné akce, školským a zdravotnickým institucím, lékařským a vědeckým knihovnám ČR.