Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybudování moderní víceúčelové laboratoře pro interaktivní výuku botanických disciplín
Id projektuFRVŠ 2497/A/a
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt je zaměřen na vybudování víceúčelové laboratoře pro interaktivní výuku botanických disciplín na katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě. Laboratoř a její vybavení bude sloužit k interaktivní výuce studentů v bakalářském i magisterském studiu. Díky vybavení laboratoře bude možné provést připravovanou inovaci výuky botanicky zaměřených předmětů podle současných trendů a s využitím interaktivních technologií.Tato inovace výuky bude podpořena i tvorbou didaktických materiálů. Materiály budou v elektronické podobě. K jejich pořízení bude využita optická a počítačová technika (CCD kamera, počítačová analýza obrazu, mikrofotografie). Předpokládaný celkový počet studentů, kteří postupně absolvují výuku v této laboratoři, bude činit asi 200 až 250 za semestr. Celková vytíženost laboratoře bude asi 600 vyučovacích hodin za semestr.