Československý spolek mediků (ČSSM)

logo Československý spolek mediků (ČSSM) je nezisková organizace působící na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Její členové získávají zejména zkušenosti s organizováním nejrůznějších akcí a s komunikací s odborníky z různých profesí. Zároveň mají možnost zapojit se do charitativní činnosti a v neposlední řadě navázat nová přátelství, protože v ČSSM jsou všichni na jedné vlně.

ČSSM si také klade za cíl pomáhat svým členům při studiu (předáváním materiálů, sdílením zkušeností) a nezapomíná na své členy ani po studiu, kdy jim zprostředkuje kontakt s potencionálními zaměstnavateli a pomůže i během prvních měsíců v práci.

Největší akcí ČSSM je pořádání již tradičního Reprezentačního plesu LF OU. Dále mezi jeho akce patří např. Semestr Open party, Halloween nebo množství odborných přednášek pořádaných pro studenty i širokou veřejnost - Kam Pak?, Výživa pro mozek, Neslyšící u lékaře, Opáčko z první pomoci a další. Spolek také zajišťuje nákup učebnic pro studenty za výhodné ceny a svým členům poskytuje spoustu atraktivních slev nejen v Ostravě (levný tarif s O2, 20% sleva na ubytování, slevy na knihy a učebnice, výživové poradenství, taneční lekce, skupinová cvičení, posilovna a podobně).

Kontakty:


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 06. 2022