Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj odolnosti vůči extrémním povětrnostním hrozbám způsobeným změnou klimatu na místní úrovni ve střední Evropě
Id projektuCE0100182
Hlavní řešitelprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Období4/2023 - 3/2025
PoskytovatelÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, INTERREG Danube
Stavřešený
Anotace