Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU
Id projektuCZ.02.01.01/../22_012/0006563
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Období6/2023 - 5/2026
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Stavřešený
AnotacePředmětem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí DSP za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků. Výsledkem projektu budou: modernizované odborné učebny a laboratoře (cíl A) pracoviště vybavená moderní IT technikou a sofistikovanými softwary (cíl B) nakoupené přístupy do databází, odborná literatura a další EIZ (cíl C) a posílené Wi-fi pokrytí s ohledem na kybernetickou bezpečnost (cíl D) sloužící definované CS.