Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi II
Id projektu02791/2023/RRC
Hlavní řešitelRNDr. Jan Novotný, Ph.D.
Období3/2023 - 4/2025
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotaceNeurodegenerativní onemocnění (Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence a další) postihují významnou část starší populace, vedou k invalidizaci a zhoršení kvality života. Automatické zobrazení specifických jader a center mozku umožnuje analyzovat obrazy získané pomocí neurozobrazovacích metod včetně ultrazvuku a tím pomoci při stanovení diagnózy jednotlivých neurodegenerativních onemocnění. Analyzovaná jádra a centra jsou intrakraniálně (uvnitř lebky) umístěny velmi uniformě. Roboticky lze tedy zacílit ultrazvukovou sondu pozičně správně a následně lze zkontrolovat a potvrdit správnost zobrazení dané struktury analýzou skenovaných ultrazvukových obrazů. V rámci tohoto procesu je třeba vyřešit především analýzu obrazových dat v reálném čase. V rámci 2. fáze bude proveden návrh SW a programové logiky pro modul detekce Substantia Nigra v obraze akvizice ultrazvukovou sondou. Nemocnice dnes evidují a léčí mnoho pacientů, kteří mají problémy s páteří. Z důvodů, nedostatku fyzioterapeutů, často pacienti musí cvičit sami doma. V rámci řešení půjde o návrh systému pro dohled a řízení cvičebního/rehabilitačního procesu. Zpětná vazba bude zajištěna RBGD, nebo laserovými kamerami a softwarem analyzujícím pohyb. Projekt byl rozfázován. První fáze byla podpořena a ukončena v 8/22. Realizace 2. fáze bude zahájena v roce 2023 v úzké spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, konzultačně s VŠB-TU, a podpoří tak zvýšení renomé MSK v oblasti aplikovaného výzkumu v lékařských a technických vědách. Projekt je celosvětově unikátní, neexistuje komerčně dostupné podobné zařízení a SW.