Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Stanovení korelace nálezů transkraniálního ultrazvuku a magnetické rezonance mozku u Parkinsonovy nemoci s histopatologickým nálezem.
Id projektuSGS18/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Patricie MICHALČOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceParkinsonova nemoc (PN) je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. I přesto, že nemotorické symptomy nemoci je možné pozorovat již v prodromální fázi, je diagnóza PN stanovena často až při poklesu dopaminergních neuronů na méně než 40 %, kdy se začnou projevovat první motorické příznaky. Diagnostika PN je založena především na detekci klinických příznaků a celkový postup stanovení diagnózy je dlouhý proces. Proto je potřeba stanovit nová diagnostická kritéria pro neurozobrazovací metody, které zvýší šanci na detekci PN již v prodromální fázi. Detekce a lokalizace patologických znaků v mozku u pacientů s PN na magnetické rezonanci (MR) a transkraniálním ultrazvuku (TCS) a následná fúze obrazů, jsou důležité k pochopení souvislostí mezi nálezy v těchto modalitách. Výsledky výzkumu by mohly ozřejmit podstatu hyperechogenní oblasti nalezené na TCS, která je od roku prvního nálezu doposud neobjasněna. V druhé fázi studie budou tyto poznatky využity ke zkoumání korelace s histopatologickým nálezem na kadáverech.