Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Síť expertů pro analýzu strategických globálních trendů
Id projektuTQ01000204
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.
Období9/2023 - 12/2025
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceSTRAT:FORS propojí aplikovatelnou společenskovědní expertizu renomovaných akademických institucí v ČR za účelem strategické analýzy trendů, rizik a příležitostí v mezinárodním prostředí. Záměru bude dosaženo ustavením sítě expertů, která provede cyklus komplexní analýzy strategických trendů a v návaznosti na to zpracuje národní profil vnějších rizik a příležitostí. Analýza a profil budou přehledně zobrazeny v novém online prostředí pro uživatele v rozhodovací sféře, vystavěném kolem postupně budovaného a aktualizovaného hlavního výsledku projektu na bázi mapy (Nmap), a prezentovány na semináři (W) se zástupci rozhodovací sféry a odborné veřejnosti, jehož součástí bude i řízené testování robustnosti možných strategií reakce.