Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza účinnosti moderních imunoterapeutických protilátek a charakterizace mikroprostředí nádoru u extramedulárního mnohočetného myelomu
Id projektu00736/2023/RRC
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelBlood Cancer Research Group, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotacePrvním cílem projektu je charakterizovat mikroprostředí extramedulárního nádoru a expresi moderních terapeutických targetů na plazmocytech, a vysvětlit tak alespoň částečně rezistenci EMD na dnešní léčbu a zhodnotit potenciální účinnost novodobých imunoterapeutik a jejich vhodnost pro léčbu EMD. Druhým cílem bude stanovit citlivost primárních plazmatických extramedulárních buněk na vybrané moderní anti-CD38 terapeutické protilátky, a určit tak nejslibnější imunoterapeutickou protilátku pro léčbu EMD. Projekt se zabývá velmi aktuálním tématem a kombinuje možnost přístupu k unikátním vzorkům s moderní, na pracovišti zavedenou, metodou průtokové cytometrie.