Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Diagnostika aterosklerotického plátu karotických tepen neinvazivními zobrazovacími metodami a riziko cévní mozkové příhody
Id projektu00736/2023/RRC
Hlavní řešitelMgr. David Pakizer
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelCentrum klinických neurověd, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je objevit charakteristiky aterosklerotického plátu karotických tepen, které se častěji vyskytují u různých rizikových skupin pacientů nebo jsou zodpovědné za cerebrovaskulární komplikace, a ze získaných poznatků v detekci jednotlivých charakteristik vytvořit jednotné vyšetřovací protokoly pro vyšetření karotických plátů neinvazivními zobrazovacími metodami (výpočetní tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, případně pozitronová emisní tomografie). Cílem zlepšené diagnostiky rizikových charakteristik je prevence vzniku cévní mozkové příhody ? u pacientů s potvrzeným výskytem rizikových charakteristik karotického plátu by mohla být započata včasná a efektivní léčba.