Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Včasná diagnostika invazivní plicní aspergilózy budoucí generace
Id projektuNU23-05-00095
Hlavní řešitelMgr. Lenka Kramná, Ph.D.
Období5/2023 - 12/2026
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
AnotaceV posledních deseti letech se setkáváme s významným nárůstem sekundárních aspergilových infekcí, nejen vlivem primární přecitlivělosti, imunodeficitu na základě onkologických onemocnění a jejich terapie, ale hlavně díky nárůstu těžkých respiračních infekcí (H1N1, COVID-19, bakteriální infekce). Nejvíce se tato skutečnost projevuje u kriticky nemocných pacientů, kdy jejich život ohrožuje invazivní plicní aspergilóza (IPA), která je více než 90 % případů způsobená druhem Aspergillus fumigatus. V posledních dekádách se při včasné diagnostice IPA uplatňují různé biomarkery s dobře známými limity použití (DNA Aspergillus, galaktomanan, 1,3-ß-D-glukan). Klinická potřeba jasně odlišit začátek IPA od kolonizace je však daleko větší a na základě současně používaných biomarkerů se nabízí pouze interpretace ?pravděpodobná IPA? a k potvrzení diagnózy dochází zřídka. Na základě našich předběžných studií umožňuje využití nových nízkomolekulárních látek (sekundární metabolity) v kombinaci s proteiny akutní fáze (Pentraxin 3) velmi spolehlivé okamžité potvrzení IPA. Ve vzorcích tkáně, bronchoalveolární laváže nebo endotracheálním aspirátu, v dechovém kondenzátu, séru a moči kriticky nemocných pacientů budeme moci včas rozeznat a potvrdit IPA pomocí vysoce citlivé hmotnostní spektrometrie detekující specifické mikrobiální siderofory v korelaci s výrazně zvýšenou koncentrací proteinu akutní fáze hostitele (Pentraxin 3) a to v horizontu několika hodin od začátku invaze do plicní tkáně. Prostřednictvím prospektivní multicentrické studie vyhodnotíme přínos nových biomarkerů při neinvazivním potvrzení IPA, vylepšíme diagnostický algoritmus IPA a metodu detekce přeneseme na spektrometry typu MALDI-TOF, které jsou hojně využívány klinickými laboratořemi v České republice. Výsledky studie přispějí k vysoké objasněnosti případů IPA, přesnému zavedení antimykotické terapie a lepší prognóze přežití kriticky nemocných pacientů.