Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
SMART stoly pro lékařské aplikace
Id projektuFW06010010
Hlavní řešiteldoc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
Období1/2023 - 6/2025
PoskytovatelLékařská fakulta, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceNáplní projektu je PV a EV nových polohovacích a samohybných stolů pro široké spektrum lékařských aplikací s cílem inovovat parametry polohovacích a pojezdových pohonů s vysokou mírou virtuální simulace, aplikací pokročilých materiálů/nanomateriálů, elektroniky a digitální technologie. Projekt generuje inovace v oblasti virtuálního modelování a simulace svalové zátěže zdravotníků včetně optimalizace technicko-funkčních parametrů (vyšší bezpečné provozní zatížení a manipulační bezpečnost, optimální manévrovatelnost, menší hmotnost stolů). Výstupem projektu bude: funkční vzorek mobilního stolu (MT1) a pitevního stolu (MT3), jejich poloprovozní ověření a užitný vzor stolu MT 1. Vyvinutá řešení bude hlavní uchazeč komercionalizovat, čím bude podpořena jeho mezinárodní konkurenceschopnost.