Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové přístupy pro předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí
Id projektu23-06280S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
AnotaceNa základě aktuálních znalostí a výzkumu v oblasti teorie fuzzy množin, metod fuzzy přirozené logiky a pravděpodobnostní teorie na straně jedné a finančního modelování na straně druhé je projekt zaměřen na rozvoj metod, které kombinují fuzzy transformaci, fuzzy přirozenou logiku a vybrané standardní pravděpodobnostní postupy, a jsou vhodné pro analýzu a modelování různých finančních časových řad. Projekt se obzvláště zaměřuje na (1) rozvoj nových přístupů k analýze, modelování a předvídání finančních časových řad v rámci fuzzy-pravděpodobnostního prostředí; (2) rozšíření metod pro získávání informací z (samostatných i komplexních) finančních časových řad; (3) rozvoj nových metod pro modelování kauzálních vztahů mezi vůdčí (určující) časovou řadou a zájmovými finančními časovými řadami a jejich využití při modelování a předvídání; (4) využití navržených metod při řešení vybraných problémů firemních financí a finančních trhů.