Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Národní ústav pro neurologický výzkum
Id projektuLX22NPO5107
Hlavní řešitelMUDr. Petra Bártová, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2025
PoskytovatelDěkanát LF, MŠMT
Stavřešený
AnotaceV souvislosti s dramaticky se prodlužujícím průměrným věkem a celosvětovým nárůstem výskytu neurologických, a především neurodegenerativních chorob, s dosud nevyjasněnou etiologií a patogenezí, a neexistující preventivní či kauzální terapií, vzrůstá naléhavá potřeba jejich soustředěného výzkumu. Nelze přehlédnout, že neurologické poruchy se celosvětově staly nejčastější příčinou invalidity a druhou nejčastější příčinou úmrtí. Tento imperativ je o to významnější, že zdravotní a ekonomický dopad na naši společnost bude v následujících dekádách enormní.Ústředním cílem projektu je rozvinout podmínky a integrovat úsilí nejlepších výzkumných týmů ze zapojených institucí ke špičkovému výzkumu poruch vývoje a stárnutí mozku, a to s účelným interdisciplinárním provázáním dílčích témat a metodických postupů. Tento cíl vyžaduje zřízení nové národní autority ? Národního ústavu pro neurologický výzkum (NÚNV), jehož hlavním posláním bude systematické vyhledávání průlomových poznatků o mozku a nervovém systému s cílem je programově využívat ke snižování zátěže neurologických onemocnění a ke zlepšení kvality života postižené populace. Projekt NÚNV cílí na vytvoření špičkového neurologického konsorcia, které se bude zaměřovat na priority ve zdravotnictví, a to systémovým ukotvením předkládané multidisciplinární vědecké základny v rámci VaVaI. Potenciál NÚNV spočívá ve sdružení významných univerzit, ústavů Akademie věd, fakultních nemocnic a aplikační sféry ? tedy v propojení klinické péče, preklinického, klinického a základního výzkumu a jeho napojení na aplikační sféru a na instituce v zahraničí. V rámci budování sítě spolupráce budou do komplexu zahrnuty také pacientské organizace včetně národních autorit (MZdr, RVVI, MVVI, SUKL), což povede k vytvoření orgánu, který se bude podílet na tvorbě strategií pro zdravotnictví a pro vědu a výzkum, a to vše pod dohledem mezinárodního panelu renomovaných odborníků.