Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nekonvenční metody pro IT
Id projektuSGS15/PřF/2022
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence. Důraz je kladen na uplatnění nekonvenčních metod a přístupů (např. strojové učení, fuzzy modelování, neuronové sítě, evoluční algoritmy, technologie virtuální reality apod.) v aplikacích. Jedná se zejména o úlohy řešené v autonomních robotických systémech, doporučujících systémech, expertních systémech, prediktivních systémech, klasifikačních systémech, multiagentních systémech, inteligentních domech apod. Výstupy projektu navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na zmíněných nekonvenčních metodách z oblasti umělé inteligence umožní vytvoření interdisciplinárních metod využitím výhod jednotlivých přístupů uplatnitelných v inteligentních systémech. Tyto vytyčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně vycházejí z výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.