Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv poslechu reprodukované hudby na hodnocení předoperačního strachu a úzkosti u pacientů s kardiochirurgickými výkony
Id projektuSGS02/LF/2022
Hlavní řešitelIng. Mgr. Eva BAUDYŠOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem výzkumu je zjistit vliv poslechu hudby jako ošetřovatelské intervence na snížení strachu u pacientů před operací srdce. Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí u osob mladších 65 let v Evropě, včetně České republiky (SZÚ, 2020). Operace srdce je výkon provedený chirurgickou incizí přes hrudník na srdci, velkých cévách, perikardu, či uvnitř perikardiální dutiny, při němž dochází ke změně jejich struktury nebo funkce. Nejčastějším výkonem je aortokoronární bypass a výkony na chlopni (ÚZIS, 2012). Operaci doprovází pocity strachu a bolesti. Strach z bolesti je nejčastější obava pacientů. Vnímání bolesti ovlivňuje věk, pohlaví, sociální, kulturní a genetické vlivy (Ševčík, 2008). Ošetřovatelská péče zahrnuje rovněž identifikaci pocitů nemocných a emocionální a psychickou podporu pacientům v pooperační péči (Dantas a Aguillar, 2001). Hudba může být vhodným nástrojem sestry v péči o psychiku pacienta, je nazývána univerzálním jazykem a byla používána již v historii jako mocné médium pro zachování zdraví, v procesu uzdravování, aby se člověk cítil dobře po fyzické a psychické stránce (Murrock a Higgins, 2009). Poslech hudby je bezpečná, neinvazivní a levná nefarmakologická intervence, která snižuje bolest, depresi, úzkost a agitovanost (Murrock et al., 2016). Atributy hudby se skládají z pěti prvků: rytmu, melodie, výšky tónu, harmonie a intervalu (Alvin, 1975; Bunt, 1994). Hudba ve zdravotnictví se aplikuje v prevenci a diagnostice jako forma psychoterapie, v rehabilitaci a rekonvalescenci (Linka, 1997). Poslech anxioalgolytické hudby snižuje vnímání úzkosti a bolesti (Springe in Wigram, 1996).