Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí
Id projektuSGS17/LF/2022
Hlavní řešitelMgr. Patrik MATLAK
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePráce bude zaměřena na vývoj analytické metody pro stanovení sérových koncentrací vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. V současnosti jsou k léčbě roztroušené sklerózy využívaný monoklonální IgG protilátky. Pozornost bude věnována metodám úpravy biologické matrice s cílem dosáhnout rychlé a jednoduché úpravy vzorků s co možná největšími extrakčními výtěžky. Během vývoje metody budou testovány podmínky chromatografické separace: složení a průtok mobilní fáze, typ a teplota chromatografické kolony a objem nástřiku vzorku. Dále budou testovány parametry hmotnostního spektrometru: teploty a průtoky plynů, nastavení iontové optiky a nalezení identifikačních a kvantifikačních MRM přechodů. Vyvinutá metoda bude validovaná dle pravidel "European Medicines Agency" (EMA) pro validaci bioanalytických metod. Následně bude metoda použita k analýze reálných vzorků krevního séra pacientů s roztroušenou sklerózou a porovnána s imunoanalytickou metodou ELISA.