Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zařazené zlomky. Pozůstatky starých sbírek záalpské gotické plastiky na Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí
Id projektuSGS04/FU/2022
Hlavní řešitelMgr. Hana Vorlová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSbírkovým fondům hradů a zámků věnovali badatelé pozornost už v dobách počátků jejich zpřístupňování veřejnosti. Vždy však šlo spíše o doplnění uměleckohistorického popisu dané lokality soupisem mobiliáře či o upozornění na některé významné umělecké dílo. Pokud svou pozornost zaměřili pouze na sbírky, pak většinou na soubory obrazů ? sochařství byla zpravidla přisuzována úloha pouhého doplňku malířských celků či mobiliáře, obzvlášť pokud bylo zřejmé, že jde o práce importované. Snahou tohoto výzkumu a výsledné publikace bude alespoň zčásti zaplnit toto ?bílé místo? fondu gotického sochařství dochovaného na našem území. Sjednocujícím faktorem vybraných plastik je jejich záalpský původ, a především jejich existence v rámci tří soukromých historických sbírek, které alespoň v určité podobě přetrvaly do současnosti v původních, dnes zpřístupněných památkových objektech: na Bouzově, Šternberku a Hradci nad Moravicí. Práce se bude skládat ze dvou částí, v první bude shrnut obecnější výzkum věnovaný sběratelům a jejich sbírek gotického umění, v druhé se pokusíme sestavit tzv. vědecký katalog s referencemi, který bude tvořit neméně důležitou část práce, svým rozsahem značně převyšující úvodní stať. O všech zpracovávaných sochách se vždy uvažovalo jako o importech, oblasti jejich původu i datování byly však zpravidla určeny pouze povšechně. Analýzou na základě využití bohatého srovnávacího materiálu se pokusíme množství plastik vřadit do časového, prostorového a v některých případech i autorského okruhu.