Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace
Id projektuLUASK22049
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období7/2022 - 6/2025
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu MOF@C je příprava a charakterizace nových kompozitních materiálů složených z monolitického, hierarchicky porézního uhlíku a porézních koordinačních polymerů (MOF), které budou finálně aplikované v environmentálnych oblastech. Tento nový typ materiálů kombinuje výhody a vlastnosti porézního uhlíku a MOF, přičemž bude kladen speciální důraz na jejich různé způsoby syntézy, adsorpční měření a strukturní in-situ měření pomocí standardních difrakčních metod a synchrotronového záření. V rámci projektu MOF@C byly aplikace rozděleny do tří dílčích cílů: 1. Využití kompozitů jako adsorbentů oxidu uhličitého ke snížení emisí tohoto skleníkového plynu v atmosféře. 2. Vývoj materiálů s nanočásticemi kovů pro zvyšování skladovací kapacity vodíku jako palivových nádrží. 3. Zachycování iontů těžkých kovů a fotokatalytická degradace organických polutantů v odpadních vodách. Uvedené aplikace přímo souvisejí s plněním cíle Evropské unie v rámci výzvy Green Deal (Zelené dohody), která zavazuje všechny členské státy ke snížení emisí CO2 o 55% do roku 2030 a uhlíkové neutralitě do roku 2050. Projekt MOF@C přispívá k tomuto cíli tím, že přímo zachycuje CO2 a vývojem adsorbentů pro vodík jako palivových nádrží pro dopravní prostředky, které jsou hlavními producenty CO2. Kromě toho projekt přispívá také ke zlepšení stavu hydrosféry, která obsahuje anorganické a organické znečišťující látky ve vodě v důsledku zvýšené antropogenní činnosti a průmyslové výroby.