Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Biochemie trypanosomatid: pohled ze strany přehlížených druhů
Id projektuLUASK22033
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2022 - 6/2025
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavřešený
AnotaceČeleď Trypanosomatidae je druhově bohatá skupina protistů parazitujících na širokém spektru hostitelů. Několik rodů je patogenních pro obratlovce, zvířata a rostliny, a proto jsou atraktivní pro výzkum a máme o nich poměrně hodně informací. Například nechvalně známá Trypanosoma brucei způsobuje africkou spavou nemoc u lidí a nagana u hospodářských zvířat, zatímco Leishmania mexicana je původcem kožní leishmaniózy. Patogenitatrypanosomatid je spojena s jejich pohybem mezi dvěma hostiteli (dixennítrypanosomatidy). Většina trypanosomatid je však omezena na bezobratlé hostitele (monoxenní trypanosomatidy). Jsou pro člověka neškodné, a proto byly po mnoho let prakticky zanedbávány. Dixenní životní styl se vyvinul z monoxenního a vyžaduje mnoho přizpůsobení kvůli změnám prostředí, kdy parazit čelí změnám teploty a živin. Studium monoxenních druhů schopných reprodukce v širokém teplotním rozmezí může proto pomoci lépe porozumět evoluci druhů způsobujících choroby. Ale určitě existují i další vlastnosti monoxenních trypanosomatid, které jsou spojeny s přechodem na dixenní způsob života. U druhů, které byli dosud studovány byla pozorována vysoká variabilita mitochondriálních enzymatických aktivit i mezi blízce příbuznými bičíkovci. Bylo to prokázáno zejména na enzymech oxidativní fosforylace. Společným rysem všech studovaných druhů je, že nízká nebo chybějící aktivita jedné dráhy je kompenzována zvýšením aktivity druhé dráhy. Lepší pochopení energetického metabolismu a fylogeneze více trypanosomatid je proto nezbytné pro pochopení jejich přechodu na dixenní životní styl spojený s patogenitou. Další výzkum může poskytnout řadu dat potenciálně užitečných v aplikovaném lékařském výzkumu. Zlepšení znalostí o metabolismu těchto parazitů proto může pomoci v boji proti škodám, které způsobují.