Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti
Id projektuSS05010044
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období3/2022 - 2/2025
PoskytovatelLékařská fakulta, Program ÉTA
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je navrhnout metodiku hodnocení vlivu hluku z důlní činnosti na exponované obyvatele, který se může projevovat subjektivními negativními účinky (obtěžování, rušení spánku), a to na základě hodnot hluku získaných dlouhodobým monitoringem hluku a aplikací mezinárodně validovaného dotazníku (Acoustics ? Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys). Podstatou projektu je dlouhodobý monitoring hluku z důlní činnosti měřením in-situ v lokalitách ovlivněných povrchovým dolem Turów (Polsko) s cílem zachytit vývoj hlučnosti v dlouhodobé časové řadě tak, jak se dobývací prostor postupně přibližuje k zastavěnému území obcí (měření v 5-týdenních blocích v průběhu každého kalendářního roku). Měření ve venkovním prostoru a následné vytvoření prostorové interpretace naměřených dat v zájmovém území. Měření ve vnitřním prostoru obytných objektů se zaměřením na přítomnost nízkofrekvenčního hluku, na který si obyvatelé již stěžují. V exponovaném území by bylo opakovaně realizováno dotazníkové šetření s cílem vyhodnotit obtěžování hlukem pomocí sociálních a sociálně-akustických průzkumů ve vztahu k naměřeným, resp. vypočteným hladinám hluku k jednotlivým budovám. Měření a dotazníky by byly realizovány v obcích, kde již proběhla pilotní studie, tj. Oldřichov na Hranicích a Uhelná (jedná se o nejbližší zástavbu, která je hlukem z dolu zasažena) a kontrolní obcí, která není hlukem u dolu dotčena by byla obec Václavice u Hrádku. Město Hrádek nad Nisou souhlasí s realizací projektu na výše uvedeném území obcí, ve kterých vykonává státní správu a přislíbilo aktivní zapojení do projektu.