Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium nově objeveného buněčného systému zásadního pro pochopení vzniku a časné evoluce mitochondrie
Id projektu22-29633S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
AnotaceEvoluční transformace bakteriálního endosymbionta do podoby současné mitochondrie zůstává stále neprobádána. Jeden z hlavních důvodů je drastická proměna původní bakteriální buňky a ztráta primárních vlastností endosymbionta. Našim dvěma skupinám se podařilo u několika linií jednobuněčných eukaryot popsat novou mitochondriální dráhu (miT2SS) odvozenou z bakteriálního sekrečního systému typu II (T2SS). Fylogenetické analýzy nasvědčují tomu, že tato dráha, které u bakterií transportuje složené proteiny do okolního prostředí, byla součástí bakteriálního předka mitochondrie. To ukazuje na pravděpodobnou schopnost časné mitochondrie transportovat proteiny do cytosolu hostitelské buňky. V tomto projektu se proto zaměříme na studium funkce a uspořádání této protein-transportní dráhy na buněčném modelu améby Naegleria gruberi ze skupiny Heterolobosea. Získané informace nám umožní nejen popsat funkci této nově objevené dráhy, ale i porozumět původnímu symbiotickému vztahu mezi mitochondriálním předkem a hostitelskou buňkou.