Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru
Id projektu22-13347S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceNavrhovaný projekt zkoumá etnické menšiny v postsovětském prostoru. Ústředním konceptem projektu je etnicita, kterou chápeme jako diskurzivní formaci; proto je hlavním předmětem výzkumu to, jak minority vnímají samy sebe, a také jejich vztahy k příslušným majoritám a státům. Cílem výzkumu je zjistit, jak se situace etnických menšin transformovala od doby rozpadu SSSR, zejména pak jak menšinové identity a vztahy minorita-majorita byly ovlivněny dědictvím sovětské etnické politiky, nacionalizační politikou jednotlivých postsovětských států a činností vnějších aktérů. Navrhovaný projekt zaplňuje dvě výrazné mezery v aktuálním stavu bádání. Zaprvé, zatímco v postsovětském kontextu bývají etnické menšiny studovány zejména prizmatem jejich konfliktního potenciálu, navrhovaný projekt se snaží tomuto stereotypnímu pohledu vyhnout. Zadruhé, zatímco výzkum etnických menšin v postsovětském prostoru se často odehrává v podobě jednopřípadových studií, navrhovaný projekt má charakter systematické meziregionální komparace.