Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Parazitičtí prvoci Blastocrithidia a Trypanosoma jako optimální modely pro testování vzniku a vlastností alternativních genetických kódů
Id projektu22-14356S
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceGenetický kód není absolutně univerzální, neboť se objevuje rostoucí počet jeho variant v mitochondriálních, prokaryotických a eukaryotických genomech. Nejčastěji se změny týkají stop kodónů. Nedávno jsme izolovali a na úrovni morfologie, genomu, transkriptomu a proteomu popsali nového prvoka Blastocrithidia nonstop, v němž všechny tři stop kodóny kódují aminokyseliny. Tato drastická úchylka od standartního kódu je umožněna dosud neznámou změnou tRNA, která patrně vznikla i v řadě dalších eukaryot. Tento projekt si klade za cíl objasnit, jak terminační faktory a struktura tRNA regulují translaci u nestandartních kódů. Blastocrithidia a příbuzná Trypanosoma se standartním kódem představují ideální modely pro analýzu evoluce genetického kódu a odhalení jejích důsledků pro translační mechanismy. Pomocí molekulárních a bioinformatických metod chceme objasnit procesy, které umožňují vznik a fungování neortodoxních nebo nejednoznačných genetických kódů.