Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Filozofická reflexe populismu jako symptomu dezinformace v kontextu informačních a komunikačních technologií
Id projektuSGS06/FF/2021
Hlavní řešitelMgr. Roman Rakowski, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je analýza současného fenoménu digitálního, politického a rétorického populismu. Řešitelský tým se ve své analýze zaměří na témata, které se objevují ve vztahu populismu k informačním a komunikačním technologiím. Oblastí analýzy se tak dotknou popisu příčin populismu, metod rétorických postupů populismu, analýzy samotných technologií jako média populismu, politických následků populismu či interpretačních návodů, kterými se lze populismu jako reakci na krátkodobé problémy vyhnout. Analýza těchto oblastí předpokládá multidisciplinární přístup obzvláště filozofie historie, politické filozofie a teorie, filozofie techniky a filozofie kultury, které interpretují polický význam populárních artefaktů. Tento interdisciplinární přístup pomůže kriticky vykreslit koncept populismu jako mnohočetného významového fenoménu, který konstituuje veřejné mínění a současný politický diskurz. Vzhledem k tomu, že se jedná o roční projekt, řešitelský tým si bere za předmět zkoumání obzvláště český kontext. Tím se také definuje cílová skupina, již je projekt určen, české odborné a laické publikum.