Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Trypanosomatidi jsou mnohem víc, než pouze trypanosomy: vhled díky anomáliím
Id projektu20-07186S
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 6/2023
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceTrypanosomatidi jsou extrémně diverzní parazité (mnozí jsou závažnými patogeny člověka a savců), patřící mezi jednu z nejlépe studovaných skupin jednobuněčných eukaryot. Uvedení do kultury dvou neobvyklých druhů trypanosomatid nám umožňuje studium pohybu a symbiotického vztahu mezi bičíkovcem a bakterií ze zcela nového úhlu. Naším cílem je zpřístupnění endosymbiózy mezi trypanosomatidem Novymonas a bakterií Pandoraea pro genetické manipulace, využitelné např. pro studium unikátního importu bílkovin kódovaných v jaderném genomu hostitelské buňky do bakterie. Dosavadní data naznačují, že je tento endosymbiotický vztah zatím poměrně nestabilní, a tudíž evolučně relativně mladý. Druhý trypanosomatid (CPO21), je jedinečný tím, že na rozdíl od všech ostatních známých druhů existuje po většinu svého životního cyklu v dvoubičíkatém stádiu. Rádi bychom využili této vlastnosti k detailnímu porovnání pohybu založeného na jednom a dvou bičících u stejného prvoka. Studiem obou jedinečných prvoků chceme popsat evoluční a funkční mechanismy, vedoucí ke vzniku těchto složitých znaků.