Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekologicko-genetická studie mechů rodů Lewinskya, Orthotrichum a Schistidium a dřevních hub druhů Ganoderma lipsiense a Ganoderma adspersum
Id projektuSGS10/PřF/2019
Hlavní řešitelMgr. Lucie Fialová
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude složen ze dvou částí: a) ekologicko-genetické studie mechů-studium genetické variability a tvorba distribučních a klimatických modelů rodů Lewinskya, Orthotrichum a Schistidium na území Číny; b) ekologicko-genetické studie dřevních hub-zkoumání genetické (ne)hohomogenity a zhodnocení hostitelské preference dvojníků Ganoderma lipsiense a Ganoderma adspersum na území České republiky. Mechy-Ekologicko-genetická část: Projekt navazuje na předchozí výzkum řešící morfologickou variabilitu v rámci uvnitř komplexu Lewinskya speciosa agg. a druhů rodu Schistidium, který představuje taxonomicky obtížný rod. Ekologická část se následně zaměřuje na získání, analýzu a interpretaci dat pro "species distribution pattern" studované skupiny mechů rodu Orthotrichum a Lewinskya. Budou připraveny klimatické modely, které pomůžou zhodnotit jejich potenciální distribuci s ohledem na probíhající klimatické změny. Dřevní houby-Ekologicko-genetická část: Předkládaná část se zaměří na zkoumání genetické (ne)homogenity druhů Ganoderma lipsiense a Ganoderma adspersum, čímž také naváže na projekty SGS z minulých let, které se soustředily na revizi herbářových položek z vybraných muzeí. Pro objasnění variability druhů bude využito kombinace morfologických a molekulárních analýz za využití metod ITS-PCR-RFLP či pomocí sekvenování. Hodnocena bude i hostitelská preference a míra synantropizace jednotlivých druhů. Problematika projektu je tedy multidisciplinární, a to jak z oblasti genetiky, taxonomie, tak i ekologie.