Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mobbing zdravotnických pracovníků
Id projektuSGS10/LF/2019-2020
Hlavní řešitelMgr. Klára VÁCLAVÍKOVÁ
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceMobbing je dlouhodobým negativním jevem a objevuje se ve všech pracovních odvětvích. Z dosavadních výzkumů vyplývá pracovní oblast zdravotnictví jako velmi riziková pro výskyt mobbingu. Nejohroženější skupinou jsou všeobecné sestry (Pantazis,A., Kavalas, O., 2016). Prevalence výskytu mobbingu se v Evropské unii průměrně pohybuje okolo 14%. Česká republika zaujímá přední místa s prevalencí více než 20% (Kozáková, R., 2018). Zaměstnanci vystaveni mobbingu vykazují více zdravotních problémů, kromě vyšší míry depresivity, jsou úzkostnostnější, zvýšeně trpí nespavostí (Figmeindo ? Ferraz, H. et al., 2012, Yavuzer, Y., Civilidag, A., 2014). Únava, bolesti zad, bolesti kloubů, gastrointestinální obtíže, bušení srdce jsou častými fyzickými obtížemi (Tong, M. et al., 2016). Běžně je popisována posttraumatická stresová porucha (Sperry, L., Duffy, M., 2009). Mobbované osoby mnohem častěji trpí syndromem vyhoření (Allen, B. et al., 2015). Spojení těchto jevů, negativně ovlivňuje kvalitu péče, pracovní spokojenost, motivaci a zvyšuje absenci a fluktuaci zdravotníků. V České republice není provedena plošná studie, zaměřená pouze na všeobecné sestry. Výstupem studie bude zjištění výskytu mobbingu u reprezentativního vzorku všeobecných sester ve všech krajích ČR a jeho dopady na zdraví se zaměřením na rizikové oblasti. Výsledky poskytnou celkový pohled na problematiku mobbingu u všeobecných sester a mohou přispět k objasnění dopadů na zdraví a souvislostí mezi rizikovými oblastmi.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.