Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití ontologií při refaktorování informačních systémů, při modelování workflow managementu a v nových přístupech při rozhodování
Id projektuSGS05/PřF/2018
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt z větší části navazuje na průběžné výsledky řešení projektu SGS z roku 2017. Je zaměřen na využití podnikové ontologie a to jednak při refaktorování informačních systémů a dále pak při modelování workflow managementu. Dalším cílem řešení projektu je definování a aplikace nových rozhodovacích přístupů. Zde se jedná o rozhodnutí, zda daný rys nebo charakteristika identifikuje nějakou ucelenou skupinu objektů. Jako ontologie bude využita Podniková Ontologie DEMO (Design Engineering Methodology for Organisation), která využívá k zachycení činnosti podniku vzory transakcí, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.