Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané aspekty ekologie, druhové ochrany a fylogeneze hmyzu
Id projektuSGS14/PřF/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší dílčí otázky ekologie, fylogeneze a druhové ochrany vybraných skupin hmyzu v návaznosti na dlouhodobé výzkumné cíle 3 zainteresovaných výzkumných týmů pod vedením doc. P. Kočárka, doc. A. Dolného a doc. P. Drozda. V rámci projektu je definováno celkem 9 konkrétních výzkumných cílů, které jsou tematicky vymezeny okruhy: a) ekologie a fylogeneze rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera); b) ekologie a druhová ochrana vážek (Odonata); c) výzkum interakcí herbivorního hmyzu v potravních sítích. Jednotlivé cíle korespondují s tématy řešenými v rámci dizertačních prací jednotlivých spolunavrhovatelů.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.