Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium speciačních a adaptačních mechanismů evoluce u vybraných taxonů obratlovců.
Id projektuSGS12/PřF/2018
Hlavní řešitelJan Demjanovič
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceObratlovci jako taxon, jehož součástí je také člověk, jsou biologickým taxonem s mimořádnou variabilitou, s velkými rozdíly v životních strategiích i klíčových adaptacích umožňující studovat odlišné aspekty evoluce a získat tak vyváženější pohled na její průběh. Například netopýři jako létající savci dokážou relativně snadno kolonizovat ostrovy a poskytují tak mnoho podnětů při studiu ostrovní biogeografie. Savci s různou velikostí těla vyvinuli odlišné strategie při zapojení do ekologických sítí včetně trofických, což se projevuje diverzitou v selekčních tlacích, vzniku příslušných adaptací a odlišnostmi v makroevolučních trendech, jako je např. vznik ostrovního syndromu. Sekavcovité ryby zase disponují značnou evoluční plasticitou, kdy jejich mezidruhoví hybridi se musí vypořádávat s asexualitou, adaptací na hostitelské druhy i klimatické změny či kombinování evolučně vzdálených genomů. Tyto směry umožnily také studovat fylogenetické vztahy na úrovni vnitřní struktury živočišných řádů a příslušné otázky z oblasti makroevoluce a biogeografie, přispět pomocí multidisciplinárního přístupu ke studiu otázek z oblasti alopatrické, ostrovní a hybridní speciace, adaptivních radiací, reprodukční izolace a druhových interakcí. Získané informace mohou být užitečné také z hlediska ochrany přírody (identifikace oddělených linií).