Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adsorpce z kapalného prostředí
Id projektuSGS07/PřF/2018
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na studium adsorpčních jevů v kapalném (vodném) prostředí. Řešení bude rozděleno do tří částečně se překrývajících podprojektů odpovídajících zaměření jednotlivých výzkumných skupin na katedře chemie. V rámci prvního podprojektu (B. Taraba) bude porovnána efektivita uhlíkatých i neuhlíkatých adsorbentů pro imobilizaci Sc3+ iontů. Druhý podprojekt (M. Bukáčková) bude orientován na interakci modelových proteinů s částicemi oxidů kovů ve vodném prostředí. Třetí skupina bude v rámci posledního podprojektu (V. Slovák) sledovat souvislost mezi chemickými vlastnostmi povrchu uhlíkatých adsorbentů a jejich efektivitou především pro adsorpci iontů těžkých kovů.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.