Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevence komplikací u DM II. typu v souvislosti s chováním pacienta.
Id projektuSGS11/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Kamila BOLECHOVÁ
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSkladba potravy je významným faktorem jak v léčbě, tak i v prevenci diabetu. Nedodržováním zásad správné výživy a špatným životním stylem si můžeme přivodit onemocnění DM II. typu. Výskyt DM II. typu v populaci stoupá, zkracuje život a představuje tak hrozbu pro pacienty. Nepříznivě ovlivňuje kvalitu života rozvojem diabetických komplikací. Cukrovka může způsobit onemocnění ledvin a je v současné době jednou z nejčastějších příčin chronického selhání ledvin. Proto je nezbytná pravidelná kontrola nemocných s tímto onemocněním, aby se zabránilo poškození ledvin, nebo aby se alespoň zpomalila progrese ledvinových komplikací. Touto typickou komplikací DM trpí kolem 40 % diabetiků. Ze strany pacientů převládá neochota spolupráce, malá ochota měnit způsob stravování a životního stylu a pro mnohé je v řešení situace na prvním místě farmakoterapie. Dodržováním správné dietoterapie můžeme maximalizovat délku nástupu pozdních komplikací. Právě tento předpoklad je hlavním cílem projektu. Dílčími cíli je hodnocení biomarkerů, zejména těch, které mohou predikovat nástup či zhoršení komplikací DM II. typu. Hodnoty budou sledovány u pacientů nefrologických ambulancí a pacientů dialyzovaného centra. Projekt přispěje k časnějšímu záchytu nástupu komplikací DM II. typu, k šíření informací a výhod dodržování dietoterapie v oblasti prevence.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.