Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití české verze dotazníku Body Image after Breast Cancer Questionnaire - BIBCQ u žen s karcinomem prsu v České republice
Id projektuSGS14/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Zuzana ŠAFRÁNKOVÁ
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKarcinom prsu představuje nejčastější onkologické onemocnění u žen v České republice, jeho incidence stoupá. Současné léčebné postupy nabízí celou řadu variant. Jedná se o chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu, biologickou léčbu. Onkologické onemocnění je příčinou celé řady důsledků. V průběhu nemoci se mění somatický i psychický stav a sociální situace nemocného. V současnosti je ve světě pro ženy, které prodělaly léčbu karcinomu prsu dostupné široké spektrum hodnotících nástrojů od multidimenzionálních dotazníků po dotazníky vztahující se ke specifickým problémům spojených s léčbou např. dotazníky vztahující se k tělesnému sebeobrazu. Dotazníky dostupné v České republice v českém jazyce jsou pouze multidimenzionálního charakteru. Rakovina prsu a její léčba mohou mít výrazný dopad na obraz těla, protože prsa jsou symbolem ženskosti a sexuality v naší společnosti. Výzkum v této oblasti není dostatečný. V praxi se setkáváme s nedostatkem spolehlivých a platných měřících nástrojů zaměřených na hodnocení obrazu těla, který je vhodný pro použití v oblasti problematiky onemocnění karcinom prsu. Cílem je vytvořit platný nástroj k měření obrazu těla a následně jeho dopad na sebehodnocení a sebeúctu u žen s rakovinou prsu. Dotazník BIBCQ není v České republice dosud známý a měl by být předmětem budoucího výzkumu.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.