Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace využití podtlakové terapie v léčbě ran ve FN Ostrava
Id projektuSGS13/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Lenka Krupová
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je retrospektivní analýza využití podtlakové terapie (NPWT) u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb, identifikace nejčastějších indikací a případných komplikací. Na základě analýzy vytvoření standardního operačního postupu pro aplikaci podtlakové terapie ran včetně přípravy a pilotního ověření standardizovaného procesu edukace zdravotníků pro zefektivnění využití podtlakové terapie. Od svého uvedení do klinické praxe na počátku devadesátých let našla podtlaková terapie ran (NPWT) široké využití při léčbě komplikovaných ran u pacientů hospitalizovaných i v ambulantní péči. NPWT byla popisována jako účinná léčba ran různých etiologií a navržena jako zlatý standard v léčbě ran, jako jsou otevřené břišní rány, dehiscence ran sterna po kardiochirurgických operacích a jako cenný prostředek obecně u komplikovaně se hojících (nehojících se) ran, lze ji však také použít v rámci sekundární prevence u rozsáhlých operačních ran. Podtlaková terapie poskytuje sofistikované, sterilní, uzavřené krytí rány s vlastnostmi vlhkého prostředí v ráně. V případě podtlakové terapie existuje několik variabilit ? úroveň podtlaku, typ výplně (gáza nebo pěna), použití kontaktní vrstvy, způsob podání (kontinuální, intermitentní), možnost proplachu ? to vše je indikováno v závislosti na potřebách pacientů, typu rány, celkovém stavu pacienta, možnostech zdravotnického zařízení a zkušenostech lékaře.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.