Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Efektivita metody ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u pacientů chirurgické jednotky intenzivní péče
Id projektuSGS10/LF/2018
Hlavní řešitelMgr. Bc. Jana RICHTAROVÁ
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceERAS - Enhanced Recovery After Surgery neboli fast track surgery je koncept perioperační péče, který zahrnuje soubor postupů vedoucích k rychlejšímu a bezpečnějšímu pooperačnímu průběhu po plánovaných operacích. Přes jednoznačné vědecké důkazy z klinické praxe o prospěšnosti této komplexní péče se zavádění ERAS na jednotlivých pracovištích, potýká s mnohými úskalími. Během 2-leté studie bude srovnávána účinnost vybraných aspektů protokolu ERAS s tradičním způsobem léčby u pacientů hospitalizovaných na určených pracovištích chirurgické JIP. V pooperační péči se u konceptu ERAS jedná především o časný perorální nebo enterální příjem, o časnou rehabilitaci, optimální analgetizaci, o časné odstraňování nefunkčních drénů a nasogastrických sond. Důraz je také kladen na neagresivní tekutinovou náhradu a včasné odstranění močového katétru. U vybraných pacientů bude sledována délka pobytu na JIP, ve zdravotnickém zařízení, výskyt pooperačních komplikací i návrat k funkční aktivitě (obnovení peristaltiky, schopnost chůze, obnovení plného perorálního příjmu). Celá studie je zaměřena na zvýšení kvality léčebného a ošetřovatelského procesu, ke zkrácení doby hospitalizace, ke snížení pooperačních komplikací a snížení ekonomických nákladů spojených s léčbou a hospitalizací chirurgických pacientů. Nabízí se možnost srovnání výsledků práce s výsledky zahraničních studií se stejným zaměřením. Bude-li prokázán pozitivní vliv nového způsobu perioperační péče ERAS, mohou být zkušenosti i výsledky zdrojem poznatků pro další chirurgická pracoviště.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.