Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Individualizace výuky na nižším stupni ZŠ pomocí mobilních dotykových zařízení
Id projektuSGS6/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Jana Grzychová
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na využití mobilních technologií při výuce na 1.stuppni základní školy. Konkrétně budeme zkoumat práci žáků s MDZ při plnění vzdělávacího cíle v konkrétní vyučovací hodině. Vycházíme z předpokladu, že každý žák má svůj oblíbený postup, kterým se snaží dojít k vytýčenému cíli. Na nás bude jej seznámit a naučit i způsob jiný, ne mu známý nebo oblíbený. Lze předpokládat, že právě mobilní dotyková zařízení mohou poskytnout žákovi různé varianty postupů k vytýčenému cíli a být pro žáka zároveň motivací k učení se. Hlavním cílem projektu je nalezení vhodných postupů pro zapojení mobilních technologií při individualizaci výuky v primárním vzdělávání směrem k posilování klíčových kompetencí na ZŠ. Klíčové kompetence v základním vzdělávání definoval na úroveň dílčích dovedností a schopností Zdeněk Bělecký. Tento projekt si klade za cíl vytipovat vhodné klíčové kompetence a navrhnout jejich posílení pomocí mobilního dotykového zařízení.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.