Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
3D technologie ve vzdělávání
Id projektuSGS4/PdF/2018-19
Hlavní řešitelMgr. Marek Pytlík
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt je svým zaměřením orientován na využití 3D technologií ve výuce na ZŠ a VŠ v předmětech, které jsou obtížně zvládnutelné pro naučení se. Konkrétně se bude jednat o nalezení vhodných příkladů a později celých postupů při výuce dvou předmětů ? Vzdělávací technologie a Základy práce na počítači. Oba tyto předměty jsou vyučovány v rámci garantující katedry KIK. V rámci projektu chceme vytipovat ty klíčové kompetence, které pomocí 3D technologie lze rozvíjet nebo posilovat. Projekt navazuje na bakalářskou práci řešitele a přímo souvisí s disertační prací řešitele.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.