Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Osobní růst - příprava na pracovní trh - podpora jazykové kompetence: Cyklus předmětů se širší oborovou relevancí pro domácí i zahraniční studenty.
Id projektuIRP201806
Hlavní řešitelDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceAbsolventi vysokých škol mají dnes disponovat řadou dovedností a způsobilostí, když vstupují na pracovní trh: oborové a jazykové kompetence, ale také širší znalosti mimo vystudovaný obor a schopnost používat různé metodologické nástroje k řešení problémů. V rámci projektu bude připraveno pět předmětů v AJ a ČJ a jeden předmět v ČJ, včetně didaktických materiálů, které budou vycházet ze sociologické problematiky, ale zpracovány budou takovým způsobem, aby oslovily i studenty jiných studijních oborů či zahraniční studenty. Navrhované předměty tvoří cyklus, který připravuje studenty např. na trh práce, zvyšuje jejich jazykové kompetence a přispívá i k podpoře ostatních způsobilostí a osobního růstu studenta, a to na základě ESG. Jedná se o předměty ze stávajícího i nového studijního plánu, který akreditujeme.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.