Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lékařské kompendium Žida ze Salmsu: historický kontext - jazykový rozbor - edice
Id projektuGA18-17754S
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra germanistiky, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceLékařská kniha Žida se Salmsu (15. století) je obsáhlé lékařské kompendium, které zatím nebylo podrobeno hlubšímu výzkumu, přičemž dílčí studie, které zatím byly zveřejněny, ukazují, že se jedná o unikátní dílo z hlediska obsahového i jazykového. V rámci projektu bude připravena edice knihy vycházející ze tří dosud známých rukopisů a zároveň komentář, který přinese podrobnou obsahovou a jazykovou analýzu textu a zhodnotí jeho význam v kontextu vývoje německé lékařské literatury. Výsledky výzkumu rozšíří dosavadní poznatky o vývoji německého odborného jazyka a poskytnou materiál pro další bádání v oblasti dějin medicíny.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.