Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
In vitro řízení diferenciace plasmatických buněk mnohočetného myelomu
Id projektuSGS02/LF/2017-2018
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Growková
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMnohočetný myelom (MM) je hematoonkologické onemocnění, charakteristické infiltrací kostní dřeně maligními plasmatickými buňkami (PC) a zvýšenou expresí monoklonálního imunoglobulinu. Dosavadní vědecké poznatky ukazují přítomnost klonálních paměťových buněk u pacientů s MM (Rassmusen et al., 2010). Mimoto intratumorální heterogenita MM naznačuje schopnost odlišných prekurzorových buněčných populací obnovit populaci aberantních PC (Thiago et al., 2013). Přirozený mechanismus hematopoézy řízený přítomnosti transkripčních faktorů a cytokinů, mezi které patří IL2, IL6, IL21, INF? a APRIL, vede k finálnímu stádiu vývojové linie, tedy k dlouhožijící PC. Cílem projektu je zavedení a validace moderní metodiky buněčné kultivace, konkrétně in vitro protokolu diferenciace dlouhožijících PC z B buněk pacienta. Pomocí tohoto protokolu budeme schopni v in vitro podmínkách modelovat vývoj B lymfocytů pacienta v PC, což nám umožní studovat přítomnost mutací v B buňkách MM pacientů, které jsou predispozicí ke vzniku PC s maligním fenotypem. Přesto, že určité procento pacientů s MM odpovídá na současnou léčbu kompletní remisí, přítomnost reziduální klonů je stále častým jevem. Zavedení metody in vitro diferenciace u MM a porovnání profilu diferencovaných plasmatických buněk z B buněk přítomných v kostní dřeni v době diagnózy vs. po léčbě, by mohlo odhalit vliv léčby na potenciální přítomnost B buněk v kostní dřeni pacientů a jejich predispozici diferencovat v buňky s maligním genetickým a fenotypovým profilem. Podrobná znalost patogeneze a vlivu cílené terapie tak mohou mít v budoucnu zásadní význam pro léčbu pacientů.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.